close menu

Chúng ta đã sử dụng ngôn ngữ hiệu quả?

Ngôn ngữ tác động đến trải nghiệm người dùng như thế nào?

UX đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. UX còn là trọng tâm trong sản phẩm mà chúng ta sử dụng, của từng việc chúng ta làm và được nhận ra khi chúng ta truy cập website và ứng dụng hằng ngày. Tất cả xoay quanh UX.

Dựa trên phân tích UX, doanh nghiệp sẽ xác định rõ chân dung khách hàng mục tiêu và xây dựng biểu đồ hành trình nhằm tối ưu chuyển đổi hiệu quả. Đặc điểm hành vi, thói quen và kỳ vọng của người dùng giúp doanh nghiệp, hoặc các đại lý tiếp thị kỹ thuật số điều chỉnh website, ứng dụng ưu tiên đáp ứng trải nghiệm của người dùng và tạo ra kết quả cao nhất. 

Chúng ta đã
sử dụng đúng
ngôn ngữ?

Thông thường, doanh nghiệp sử dụng ngôn ngữ theo cách riêng để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của họ với khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể đi sai hướng trong việc truyền tải thông điệp và áp dụng những thuật ngữ có thể trở nên thiếu thân thiện hoặc không phù hợp với cách khách hàng. Ví dụ như, nội dung SEO sẽ không còn hiệu quả trong dài hạn, và thậm chí trở nên “khô cứng” và khó hiểu.

Ngôn ngữ là trải nghiệm khách hàng.